Tag Archive | współpraca

Prawdziwy dialog społeczny

Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyjęła zaproszenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i spotkała się z naszymi oświatowymi władzami związkowymi. Cóż za odmiana po kilku latach konsekwentnego unikania dialogu przez poprzednią Panią Minister…

O spotkaniu z Panią Minister można dokładnie przeczytać tutaj: KRAJOWA SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA.

 

Reklamy

15 tysięcy oświatowych związkowców manifestowało w Warszawie

O wspólnej manifestacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego informują stołeczne i ogólnopolskie media:

TVN;

RZECZPOSPOLITA;

GAZETA WYBORCZA;

POLSKIE RADIO

Czekamy na Wasze zdjęcia!

Biuletyn informacyjny ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO o Manifestacji 14 X 2015

W Dniu Edukacji Narodowej 14 października o godz.12.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja oświaty. Rada Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarnośc”, która jest organizatorem protestu, apeluje do członków Zwiazku i wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych o liczny udział.
„Solidarność”  domaga się zwiększenia nakładów na edukację,  9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.
– Rząd nie chce rozmawiać na temat naszych postulatów” a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli – mówi Ryszard Prokasa, szef oświatowej „Solidarności”  – Dlatego apeluję o dyrektorów szkół i placowek oświatowych o taką organizację pracy w Dniu Edukacji Narodowej, aby nauczyciele i pracownicy oświaty mogli tego dnia wziąć powszechny  udział w spotkaniu z panią premier w Warszawie.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną. Przyłączają się do niej inne centrale związkowe zrzeszające pracowników oświaty.
hd