Tag Archive | oflagowanie

Pikieta w Warszawie 09 grudnia!

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec braku pozytywnej odpowiedzi ze strony rządu RP na postulat 9% podwyżki w roku 2015 dla pracowników oświaty oraz sfery budżetowej postanawia zwołać w dniu 9 grudnia 2014 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Rady powiększone o przedstawicieli środowiska oświatowego. 

Jednocześnie zobowiązuje przewodniczących komisji międzyzakładowych, zakładowych oraz kół do wywieszenia w tym dniu na budynkach szkolnych flag NSZZ „Solidarność” jako wyraz poparcia akcji.

Informacji odnośnie godzin wyjazdu zorganizowanego transportu szukajcie u swoich przewodniczących MOZów, Komisji Zakładowych.

Reklamy