Archive | Listopad 2014

Rada Sekcji Krajowej pracuje – dokumenty z obrad w dniach 20-21 listopada 2014

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” wobec braku reakcji rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku kontynuuje akcję informacyjno-protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

– tak zaczyna się wiadomość opublikowana na stronie Sekcji Krajowej. Dalej przeczytać możemy o tym że:

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, przygotowując się do wzmocnienia akcji protestacyjnej, podjęła uchwałę, której celem jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji szkoleniowej w zakresie procedur strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych. Wiedza ta może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy rząd RP będzie nadal uporczywie ignorował postulaty „Solidarności oświatowej”.

Efektem obrad są:

Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 20-21.11.2014

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie wyborów samorządowych 2014

Marcin Szwedowski

Reklamy

Chcemy by było normalnie – prezentacja Ewy Roszak

Prezentujemy Wam drodzy związkowcy prezentację przygotowaną przez Panią Ewę Roszak i opublikowaną na stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

 

Zapoznajcie się i rozpowszechniajcie wśród naszych związkowców oraz koleżanek i kolegów nauczycieli!!!

Chcemy by było normalnie – prezentacja Ewy Roszak

Marcin Szwedowski

Informator Związkowy wraz z Kalendarzem oraz dodatek prawny na rok 2015 – jak zamówić?

Związkowcy, koleżanki i koledzy!

Na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pojawiła się informacja o możliwości zamawiania Informatorów Związkowych z Kalendarzem oraz dodatku prawnego na rok 2015. Cena zamawianych materiałów uzależniona jest od zamawianej ilości – zbierzcie się w grupę i wspólnie zakupcie po niższej cenie. Szczegóły

Marcin Szwedowski

Przegląd Oświatowy #15 #16 #17 #18 #19

Od poprzedniej aktualizacji światło dzienne ujrzało pięć kolejnych numerów Przeglądu Oświatowego.

Można w nich przeczytać między innymi o:

emeryturze pomostowej dla pracowników szkolnictwa specjalnego; dni wolne od zajęć edukacyjnych czy wolne od pracy? – porada; akty prawne, nowe ustawy i rozporządzenia; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Po szczegóły zapraszamy na oficjalną stronę.

Marcin Szwedowski