Archive | Kwiecień 2014

Nauczyciele w Europie – krótki materiał filmowy

Film ukazujący ile zarabiają, ile pracują, ile czasu wolnego mają nauczyciele w Europie.

Reklamy

Opinia ws. projektu rozporządzenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Polecamy Waszej uwadze zapoznanie się z Opinią Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu rozporządzenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Oficjalna opinia SKOiW z dnia 23.04.2014