Archive | Wrzesień 2014

Komunikat Krajowej Sekcji OiW NSZZ „Solidarność” z dnia 24 września 2014

KOMUNIKAT  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 23-24 września 2014 r.

Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji Krajowej 2 października br. w Warszawie. Rada KSOiW podejmie decyzje o formach protestu przeciwko zamrożeniu płac w oświacie na okres kilku kolejnych lat. „S” oświatowa skieruje pismo do organów kontrolnych państwa w sprawie drastycznego ograniczenia liczby nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Kończy się akcja informacyjno-sondażowa w szkołach w celu określenia ewentualnych form protestu w związku z brakiem podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w najbliższych latach. Struktury Związku, które jeszcze nie przesłały raportów z przeprowadzonej ankiety zobowiązane są do niezwłocznego ich przesłania.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.

„S” oświatowa protestuje także przeciwko ograniczeniu liczby nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli i niewykorzystaniu środków przeznaczonych w ustawie na ten cel. Do MEN wpłynęło 289 wniosków z Kuratoriów Oświaty z całej Polski. MEN przyznało jedynie 79 nagród Ministra Edukacji Narodowej. W latach ubiegłych MEN przyznawało ok. 300 nagród MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku MEN chce zaoszczędzić na wybitnych nauczycielach. Środki zagwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela na fundusz nagród MEN będą wykorzystane w niespełna 30 procentach.

NSZZ „S” wystosuje w tej sprawie skargę na MEN do organów kontrolnych państwa w zakresie niewykorzystania środków publicznych z odpisu na fundusz nagród MEN dla najlepszych nauczycieli.

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszko w 30. rocznicę śmierci męczennika. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 19 października br. w Warszawie.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Reklamy

Przepełnieni żalem zawiadamiamy

Przepełnieni żalem przekazujemy Wam drodzy związkowcy smutną wiadomość o śmierci ś.p. Anieli Górznej współzałożycielki NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania na Opolszczyźnie. Jak podaje strona Zarządu Regionu Msza Święta w Intencji zmarłej zostanie odprawiona w opolskiej Katedrze w poniedziałek 22 września o godzinie 18:30.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa i oddania hołdu naszej związkowej koleżance.

Marcin Szwedowski

Sekretarz Rady SR O i W

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Przegląd Oświatowy #14 już dostępny

Tradycyjnie w numerze porady prawne, interesujące aktualności związkowe oraz bardzo ciekawy wywiad, rozmowa O stanowisku Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie zamrożenia płac w oświacie oraz na temat projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ograniczania stosowania przepisów Karty Nauczyciela z przewodniczącym Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszardem Proksą – rozmawia Barbara Ellwart.

 

 

Marcin Szwedowski

Akcja informacyjno-sondażowa w sprawie form protestu przeciw brakowi podwyżek pensji

Koleżanki i koledzy związkowcy!

Wobec niewywiązywania się rządu z obietnic składanych przez Premiera Tuska, wobec inflacji, braku podwyżek i spadku realnej wartości nabywczej naszych pensji zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu akcji informacyjno-sondażowej w Waszych placówkach.

Przekażcie koleżankom, kolegom, wywieście informacje w pokojach nauczycielskich – rozmawiajcie o tym JAK CHCEMY BRONIĆ SWOICH PRAW. Nie patrzmy bezczynnie jak polityczne decyzje pogarszają stan polskiej oświaty!

ULOTKA INFORMACYJNA, ANKIETA 

10 GRZECHÓW GŁÓWNYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

W Komunikacje Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady KSOiW w dniu 21 sierpnia 2014 r można przeczytać m.in.

Od 2012 r. wynagrodzenia nauczycieli pozostają na niezmienionym poziomie. W tym samym czasie, na skutek zmian w prawie oświatowym, znacznie zwiększono zakres zadań i obowiązków, a tym samym odpowiedzialności nauczycieli. Kolejny rok z rzędu równoważenie finansów publicznych odbywa się kosztem pracowników oświaty.

NSZZ „Solidarność” stanowczo żąda, aby w pracach nad budżetem państwa na 2015 rok zabezpieczyć środki w wysokości 9 proc. na podwyżkę płac nauczycieli, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 roku. Byłoby to także spełnieniem obietnicy danej kilka lat temu przez Premiera RP o powrocie do waloryzowania wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia każdego roku.

 

Cały Komunikat z obrad rady dostępny jest tu: KOMUNIKAT KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA Z OBRAD RADY W DNIU 21.08.2014

Marcin Szwedowski

 

Przegląd Oświatowy numer 13 już dostępny

Pojawił się już 13 numer Przeglądu Oświatowego. O tym co znajduje się w numerze przeczytać można tu: PRZEGLĄD OŚWIATOWY 13.

M. Szwedowski 

Bł. Ks Jerzy Popiełuszko oficjalnym PATRONEM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Jak podaje oficjalna strona Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Bł. Ks Jerzy Popiełuszko został oficjalnym PATRONEM związku.

Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, z upoważnienia Papieża Franciszka Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjął decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”

Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia.

– Ks. Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.

Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu.

Marek Lewandowski

Rzecznik prasowy Przewodniczącego KK

NSZZ „Solidarność”

administrator