Archive | Październik 2015

Zanim podejmiesz decyzję

Szanowni Państwo!

Przed nami wyborcza niedziela. Każdy samodzielnie zdecyduje komu dać swój głos poparcia. Dzięki aplikacji na stronie można przekonać się jak głosowali dotychczasowi posłowie i senatorowie podczas kluczowych głosowań w obecnej kadencji parlamentu.

Sprawdź! Podejmij decyzję! Zagłosuj!

 

SPRAWDZAM POLITYKA

Reklamy

Sytuacja polskich nauczycieli na tle koleżanek i kolegów z Europy

Na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” opublikowano bardzo ciekawe i interesujące zestawienie w oparciu o EURYDICE 2014/2015 i raport OECD obejmujący sytuację w krajach pozaeuropejskich.

Po szczegóły zapraszamy tu: SYTUACJA NAUCZYCIELI W POLSCE NA TLE EUROPY.

15 tysięcy oświatowych związkowców manifestowało w Warszawie

O wspólnej manifestacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego informują stołeczne i ogólnopolskie media:

TVN;

RZECZPOSPOLITA;

GAZETA WYBORCZA;

POLSKIE RADIO

Czekamy na Wasze zdjęcia!

Ramię w ramię, czyli wspólna manifestacja związkowców ZNP i „Solidarności”

Koleżanki i koledzy!

Tylko zjednoczeni możemy osiągnąć sukces w walce o własne prawa i interesy! Ramię w ramię związkowcy z obu największych oświatowych związków zawodowych pomaszerują 14.10.2015 w Dniu Edukacji Narodowej by domagać się PODWYŻEK DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OŚWIATY, WZROSTU NAKŁADÓW NA OŚWIATĘ, PRZECIW PRYWATYZACJI SZKÓŁ!

Ulotka i plakat poniżej:

2442_nauczycielu ulotka solidarność następna

2442_plakat

Biuletyn informacyjny ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO o Manifestacji 14 X 2015

W Dniu Edukacji Narodowej 14 października o godz.12.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja oświaty. Rada Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarnośc”, która jest organizatorem protestu, apeluje do członków Zwiazku i wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych o liczny udział.
„Solidarność”  domaga się zwiększenia nakładów na edukację,  9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.
– Rząd nie chce rozmawiać na temat naszych postulatów” a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli – mówi Ryszard Prokasa, szef oświatowej „Solidarności”  – Dlatego apeluję o dyrektorów szkół i placowek oświatowych o taką organizację pracy w Dniu Edukacji Narodowej, aby nauczyciele i pracownicy oświaty mogli tego dnia wziąć powszechny  udział w spotkaniu z panią premier w Warszawie.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną. Przyłączają się do niej inne centrale związkowe zrzeszające pracowników oświaty.
hd