Ryszard Proksa w radiowej Jedynce

Wywiad Ryszarda Proksy w Jedynce – pierwszym programie Polskiego Radia dotyczący zmian w oświacie.

Zmiany w oświacie – Ryszard Proksa w Jedynce

Reklamy

Jan Całka nie żyje…

Pogrążeni w żalu informujemy, że 5 kwietnia zmarł Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Śląska Opolskiego w latach 1990 – 1992 Jan Całka.

Sylwetka naszego związkowca i informacje o ostatniej drodze na stronie Zarządu Regionu.

Spotkanie Rady Sekcji z Opolskim Kuratorem Oświaty

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty przyjął zaproszenie członków Rady i spotkał się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z oświatowymi związkowcami.

Z sali padło wiele pytań, na które w miarę możliwości padały odpowiedzi.

Na pytanie  odnośnie systemu oświaty:

  • Na razie nic nie wiadomo. Wariant 4+4+4 jest najczęściej wymienianą opcją. Reorganizacja systemu miałąby rozpocząć się w 2017 roku i przebiegać stopniowo. System taki zbiera pozytywne opinie Dyrektorów szkół. Jest duży opór społeczny i obawy środowisk nauczycielskich wobec planów likwidacji gimnazjów.

Na pytanie dotyczące tzw. godzin karcianych:

  • Jeśli ktoś jest dobrym nauczycielem, to pracuje uczciwie bez względu czy będzie to zapisywane w dziennikach, czy nie. Są tacy, którzy zapisują, a z realizacją bywa różnie. Większość samorządów jest rozsądna. Znajdą się pewnie jednostki – zwolennicy nadużywania (wymagania od nauczycieli dodatkowej pracy za darmo), ale to będą jednostki. Kuratorium nie ma żadnych wskazówek z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na pytanie o obawy nauczycieli związane możliwymi zwolnieniami na skutek zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków:

  • Jest coraz mniej dzieci. Godzin będzie brakować, płacy/etatów będzie mniej. Pani Minister globalnie wyliczyła, że to nie będzie wielka skala zwolnień, ale… godzin będzie brakować.

Na pytanie o próby „oszczędzania” przez niektóre samorządy na oświacie – zamykanie szkół publicznych i wspieranie inicjatywy szkół samorządowych:

  • Będziemy wnikliwie przyglądać się kwestiom planów likwidacji szkół przez samorządy. Jestem na stanowisku – „SZKOŁY NALEŻY UTRZYMYWAĆ – będziemy każdy przypadek rozpotrywać indywidualnie”.

Z sali padła prośba o rozpatrzenie kwestii rozciągniętego zakresu czasowego postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Proszono o możliwość skrócenia czasu odbywania się egzaminów w Kuratorium:

  • Spróbujemy; pochylimy się nad tematem.

 

Spotkanie trwało 80 minut, zakończyło się zapewnieniem Pana Kuratora, że w miarę możliwości czasowych chętnie przyjmie każde zaproszenie na spotkanie, które wypłynie ze środowisk związkowych.

Prawdziwy dialog społeczny

Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyjęła zaproszenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i spotkała się z naszymi oświatowymi władzami związkowymi. Cóż za odmiana po kilku latach konsekwentnego unikania dialogu przez poprzednią Panią Minister…

O spotkaniu z Panią Minister można dokładnie przeczytać tutaj: KRAJOWA SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA.

 

Zanim podejmiesz decyzję

Szanowni Państwo!

Przed nami wyborcza niedziela. Każdy samodzielnie zdecyduje komu dać swój głos poparcia. Dzięki aplikacji na stronie można przekonać się jak głosowali dotychczasowi posłowie i senatorowie podczas kluczowych głosowań w obecnej kadencji parlamentu.

Sprawdź! Podejmij decyzję! Zagłosuj!

 

SPRAWDZAM POLITYKA

Sytuacja polskich nauczycieli na tle koleżanek i kolegów z Europy

Na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” opublikowano bardzo ciekawe i interesujące zestawienie w oparciu o EURYDICE 2014/2015 i raport OECD obejmujący sytuację w krajach pozaeuropejskich.

Po szczegóły zapraszamy tu: SYTUACJA NAUCZYCIELI W POLSCE NA TLE EUROPY.

15 tysięcy oświatowych związkowców manifestowało w Warszawie

O wspólnej manifestacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego informują stołeczne i ogólnopolskie media:

TVN;

RZECZPOSPOLITA;

GAZETA WYBORCZA;

POLSKIE RADIO

Czekamy na Wasze zdjęcia!